صفحه اصلي > ارتباط با مراكز پليس راهور و سازمانهاي مرتبط > تماس با مركز اطلاعات و كنترل ترافيك 
 

شماره هاي تماس مركز اطلاعات و كنترل ترافيك

مركز اطلاعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا

با شماره تلفن 88255555 ( ده خط) به طور شبانه روزي

 پاسخگوي هموطنان عزيز مي باشد .

ارتقاء امنیت وب با وف بومی